Bescherming privacy

Persoonlijke gegevens van de gebruiker van onze diensten

Jadranka kampovi d.o.o. respecteert de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. Wij garanderen de gebruikers van onze diensten dat wij al hun persoonlijke gegevens uitsluitend als vertrouwelijke informatie en als zakelijk geheim zullen behandelen. Persoonlijke data en e-mails die wij krijgen via ons boekingssysteem of contactformulier zullen in geen geval naar derden worden overgedragen, noch doorgestuurd, noch uitgewisseld.

Bescherming van uw identiteit

Jadranka kampovi d.o.o. maakt de identiteit van de gebruikers van haar diensten niet bekend, behalve in geval van een bindend bevel van een gerechtelijk orgaan van de Republiek Kroatie of bij expliciete instemming van de gebruiker zelf.

Statistiek van de server

Om de toegankelijkheid van onze diensten en de kwaliteit van de gepresenteerde informatie te verbeteren, analyseren wij voortdurend de mate waarin onze webpagina bezocht wordt. Deze registratie bevat geen persoonlijke gegevens van onze gebruikers.

Gebruik van cookies

Cookie is een kleine tekst-datotheek, die individuele internet servers inschrijven op uw PC bij een bezoek aan een webpagina. Cookie leest noch de data van uw diskette af, noch de data van de cookies die andere servers op uw disc inschrijven. Onze server gebruikt soms cookies die de bezochte webpagina's onthouden, waardoor de communicatie tussen uw PC en onze server kan worden versneld. Als u uw zoekmachine daarop heeft ingesteld, zult u van iedere cookie-inschrijving op uw PC op de hoogte worden gebracht. U kunt uw zoekmachine ook zo instellen dat het onmogelijk is een cookie op uw PC in te schrijven.

IP Adressen

IP adressen zijn getallen die uniek zijn voor iedere computer die op dat moment op het internet is aangesloten. Ze worden gebruikt voor de identificatie van de ontvanger en verzender van data via internet. Onze server evidenteert het IP-adres van uw PC bij iedere transactie binnen het boekingssysteem ter wille van een veilige overdracht en de bescherming tegen misbruik van uw gegevens. De persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn buiten het boekingssysteeem niet toegankelijk.

Een veilige overdracht van data

Wij waarborgen de gebruikers van het boekingssysteem de hoogst mogelijke graad van bescherming van diens gegevens. Voor een veilige data-overdracht tussen uw PC en onze server gebruiken wij "Thawte" certificaat en SSL technologie met 128-bit encriptie. Alle persoonlijke gegevens, nummers van identitietsdocumenten, credit cards en andere betalingsmiddelen die worden gebruikt in het boekingssysteem worden uitsluitend overgebracht via een veilige lijn met 128 bits encriptie data. Jadranka Kampovi d.o.o. behoudt het recht op wijziging van informatie in dit document. Alle eventuele vernaderingen zullen direct aan de gebruikers toegankelijk worden gemaakt via deze webpagina.

Camping Reservering

Datum van aankomst

Overnacht-  Toegangscode ingen           (Optioneel)

Skype Ons!